Stručné informace z uskutečněných jednání

1. setkání členů AMK 2011

Na první setkání členů AMK se sešlo 183 členů. Slova se ujal prezident klubu pan Karel Abraham, který shrnul uplynulou sezonu 2010 a nastínil nejdůležitější informace k sezoně nadcházející. Popovídat s členy AMK si přišel i Karel Abraham, jezdec teamu Cardion AB v Mistrovství světa ve třídě moto gp. Členové měli možnost klást dotazy na to, co je zajímá, a uvolněná atmosféra tohoto posezení byla velmi příjemná. Po vyzpovídání Karla Abrahama ml. přišel na řadu členský zájezd do Jerezu, ze kterého se „účastníci zájezdu“ před pár dny vrátili. Vylosovaní členové si odnesli paddock kartu z tohoto výletu s vlastnoručním podpisem Karla Abrahama.

Po společném obědě setkání skončilo s přáním dobré sezony 2011.

setkání členů setkání členů setkání členů

3. setkání členů AMK 2010

V pořadí 3.setkání členů Automotoklubu Masarykův okruh v roce 2010 se konalo dne 27.11.2010. Uspořádáno bylo tentokrát v restauraci – Plzeňský dvůr na Šumavské ulici v Brně. Na toto setkání se dostavilo celkem 196 členů našeho AMK.

Po úvodní prezentaci a dobrém obědě se slova ujal pan Karel Abraham prezident Automotoklubu Masarykův okruh. Shrnul dění v AMK za celý rok 2010 a poté odpovídal na zvídavé otázky členů. Nejvíce dotazů samozřejmě směřovalo k jezdci Karlu Abrahamovi ml. , který na rok 2011 přestupuje do královské třídy MOTO GP na stroj Ducati. Řeč byla samozřejmě také o letos založeném AMK Brno circuit Junior team kde jako jezdec je Karel Hanika ml. K našim jezdcům se vyjádřila i paní Ivana Ulmanová ředitelka Automotodromu Brno, a poté seznámila členy s plány Automotodromu v sezoně 2011.

setkání členů setkání členů setkání členů

V neposlední řadě se mluvilo o členském zájezdu v roce 2011, kdy cíl naší cesty je španělský JEREZ v termínu 1. – 4.4.2011.

Členové si poté mezi sebou podebatovali a s přáním hezkých Vánoc a Nového roku bylo toto setkání ukončeno.

2. setkání členů AMK 2010

V pořadí druhé setkání členů v roce 2010 se konalo dne 18.8.2010. Uspořádáno bylo v duchu letní atmosféry na minibikové dráze, kde byl k tomuto účelu postaven stan. Dostavilo se celkem 143 členů. Slova se ujal pan Karel Abraham, prezident AMK a členové měli možnost se na cokoliv ptát. Řeč se samozřejmě stočila na motocyklové závody, a tak měli všichni možnost se dozvědět něco z "kuchyně" pořádání závodu. Řeč přišla i na jezdce MOTO 2, Karla Abrahama ml. a jeho přestup po sezoně 2010 ke královské třídě MOTO GP do stáje DUCATI. Jako zpestření celého setkání bylo členům umožněno svézt se na motokárách. Setkání probíhalo ve velice uvolněné atmosféře.

setkání členů setkání členů setkání členů setkání členů setkání členů setkání členů setkání členů setkání členů

1. setkání členů AMK 2010

setkání členů

Jarní počasí a probouzející se klubový život přilákaly na první přátelské setkání členů Automotoklubu Masarykův okruh na Automotodrom rekordních 203 členů. Zatímco zmrzlí motorkáři, kteří se nechali zlákat sluníčkem v Brně, zahájili na rozmrznutí horkou kávou, rozeběhl se postupně tok informací ze strany Rady AMK o všech důležitých věcech a otázkách, které přineslo uplynulých pár měsíců od konce loňské sezóny.

Stěžejní otázkou, kterou rozřeší až Valná hromada (8.května), se ukazuje výstavba plánované restaurace v prostorách areálu na místě, kde stojí již pomalu dosluhující komplex. Členové vzhledem k vysoké finanční náročnosti celého záměru podrobně probírali v diskuzi jednotlivé "lehčí" varianty. Patří mezi ně například odlehčený záměr na výstavbu restaurace bez nové plánované klubovny, která by členskou základnu na dlouhá léta finančně limitovala a prakticky téměř paralyzovala aktivní klubový život včetně podpory aktivně sportujících členů klubu. Další informace byly věnovány kalendáři akcí klubu, strategii podpory jezdců na letošní sezónu aj..

O vývoji situace z přelomu roku ve věci pořádání MS superbiků na brněnském okruhu, včetně stanovisek jednotlivých aktérů, podrobně informovala výkonná ředitelka Automotodromu Brno a.s. Ivana Ulmanová. Faktem je, že to pro řadu členů byla po řadě zkreslujících informací za strany AČR i některých médií první konkrétní a jasná fakta.

setkání členů setkání členů

3. setkání členů AMK dne 1.11.2009

setkání členů

Třetí přátelské setkání členů AMK Masarykův okruh (1.listopadu) mělo být zpestřeno, stejně jako na jaře, jízdami na velké dráze. Mlha a minimální viditelnost však byly proti, což někteří z adeptů na "vyhlídkáře" roku a kochání se krajinou nesli s velkou nelibostí. Bezpečnost je ale u těchto akcí prvořadá, takže dráha zůstala uzavřena, motory studené a hlavy rozpálené.

Setkání se zúčastnilo 181 členů, kteří si odnesli jako malou předvánoční předehru novou kšiltovku z kolekce klubového oblečení, kterou klub připravil a na setkání představil. Každý si mohl vzorky nejen prohlédnout, ale na místě i vyzkoušet a objednat (objednané oblečení je již ve výrobě). Kompletní nabídka včetně cen i dostupných velikostí bude samozřejmě představena na webu AMK.

setkání členů

Členové byli mimo jiného seznámeni nejen s průběhem letošní sportovní sezóny i s plány na příští rok. Hodnotily se akce roku 2009 a prostor byl dán i námětům na zlepšení činnosti v celém spektru života klubu, od zájmových akcí přes modernizaci a budování areálu i sport až k brigádám a dalšímu rozvoji klubového života. Pozornost byla věnována i členským poplatkům a souvisejícím brigádám.

Přestože se zlepšila disciplína členů s přihlašováním na akce, nadále přetrvává vědomá neinformovanost některých členů. Námaha a prostředky věnované rozesílání dopisů i aktualizaci informačního servisu na webu tak nepřinášejí potřebný efekt, nepřečtený dopis je pak pouze oboustranným mrháním času i energie. Bohužel pak nastává velký údiv nad novinkami, které pro informovanou většinu již žádnými novinkami nejsou.

setkání členů

Od tohoto setkání platí pro ty členy, kteří na sekretariátu AMK uvedli svoji e-mailovou adresu nebo tak ještě v nejbližší době učiní, že informace budou dostávat elektronicky, čímž klub ušetří prostředky a adresáti čas strávený vyzvedáváním pošty.

Pro ty, kteří mají zájem cestovat opět s AMK na vybraný sportovní podnik (zatím v nabídce Jerez), bude v nejbližších dnech zveřejněna v aktualitách pro členy rozšířená nabídka a kompletní informace o výběru akce.

2. setkání členů AMK dne 1.8.2009

setkání členů

V lehce prázdninové atmosféře se neslo letos druhé přátelské setkání členů AMK, které hostil Automotodrom první srpnový den. Prezident AMK informoval členy o posledních jednáních Rady AMK i nejbližších záměrech klubu. Velký prostor věnovali sami členové hodnocení výjezdu na GP do Assenu, který hodnotili jako vynikající a s předchozími výjezdy nesrovnatelný, snad s jedinou výjimkou. Tou bylo kritické hodnocení neserióznosti některých členů, kteří se přihlsili a nakonec neodjeli, čímž způsobili klubu finanční škodu i organizační problémy. Podrobnější hodnocení je v nejnovějším čísle MASECu, který měli účastníci setkání k dispozici.

Podrobněji se na setkání věnovali členové i zástupci Rady informaci o systému brigád těch členů, kteří mají zájem využít možnosti sníženého členského příspěvku. Celkem bylo přítomno 126 členů.

1. přátelské setkání členů 21.3.2009

První letošní přátelské setkání členů Automotoklubu Masarykův okruh bylo poprvé zpestřeno jízdami na velké dráze V dopoledních hodinách se téměř 30 členů projelo ve svých vozech po dráze, zajeli si i "ostré" měřené kolo a změřili síly v jízdě zručnosti v couvání. Z výsledků na měřené kolo nebyla vydána žádná listina, protože jistě všichni uznají, že měřit Porsche a Škohdu 136L je nemožné.

Odpoledne se v novém tiskovém středisku AMD uskutečnila druhá část setkání. Většina zúčastněných využila možnosti vyzvednout si nové členské a parkovací karty opravňující ke vstupu na sportovní podniky v průběhu celé sezóny.

Hlavní část programu setkání byla věnována vysvětlení základní filosofie nového návrhu stanov, které budou oficiálně projednány a schváleny na valné hromadě 4.dubna, diskutovaly se jednotlivé články, vysvětlovaly se změny a záměry.

Setkání bylo přítomno 178 členů.

5. setkání členů AMK dne 22.11.2008

setkání členů

Předvánoční, v pořadí již páté letošní setkání členů AMK, se uskutečnilo v tiskovém středisku Automotodromu Brno a.s. Prezident klubu Karel Abraham i ostatní členové rady informovali více než 124 přítomných členů klubu a hosty o průběhu sezóny 2008. Podstatná část setkání byla věnována seznámení členské základny se záměry vedení klubu pro nadcházející období, mimo jiných s plánovanými výjezdy členů AMK na vybrané podniky MS GP silničních motocyklů 2009, podobou i systémem používání nových členských karet i záměrem a potřebou "probudit" členskou základnu a zapojit ji aktivně formou pomoci a brigád do organizace sportovních akcí.

Paní Ivana Ulmanová, výkonná ředitelka Automotodromu a.s., která byla hostem jednání, zhodnotila spolupráci AMD s AMK a seznámila přítomné s kalendářem hlavních akcí na rok 2009 i záměry a.s. pro další období.

K dispozici přítomným bylo nové, letos již třetí číslo Zpravodaje AMK, nástěnný kalendář pro rok 2009, diář aj.

Zpravodaj a nástěnný kalendář jsou členům, kteří se setkání nezúčastnili, k dispozici k osobnímu odběru na sekretariátu AMK.

4. setkání členů AMK dne 09.08.2008

Tentokrát se členové AMK setkali na minibikové dráze Masarykova okruhu. Ze setkání si odnesli vstupenku na blížící se MOTO GP 2008, k dispozici bylo i druhé číslo Zpravodaje AMK, které jako vždy perfektně zpracované přineslo spoustu zajímavých informací o dění na automotodromu i o činnosti Automotoklubu. Součástí byla i nabídka občerstvení z kulinářské dílny pana Hlavinky, který v minibikovém areálu zajišťuje občerstvení při všech akcích.

3. přátelské setkání členů 24.05.2008

Setkání se zúčastnilo 119 členů. Prezident AMK seznámil přítomné s novinkami od posledního setkání, z řad členů nebyly žádné dotazy ani návrhy. Většina členů využila setkání a přítomnosti v areálu ke shlédnutí kvalifikačních tréninků probíhajících automobilových závodů Gruppo Peroni.

2. přátelské setkání 05.04.2008

Setkání se zúčastnilo 163 členů. Rada konzultovala s přítomnými členy návrhy na rekonstrukce v areálu v souladu s nájemní smlouvou AMK a AMD.

Tohoto setkání se jako host zúčastnila výkonná ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová, aby případně na místě mohla informovat členy a reagovat na případné dotazy.

1. přátelské setkání 23.02.2008

Setkání se zúčastnilo 182 členů. Na tomto prvním přátelském setkání se přítomní s Radou AMK dohodli, že v rámci podpory a posílení informovanosti členské základny se podobná setkání budou konat pravidelně přibližně každé 2 měsíce.